Bibliotheek

Download onze whitepapers en lees meer over de methode van Sophiq en de Plan-Do-Check-Act-cyclus in onze bibliotheek.

Methode

Sophiq’s besturingsfilosofie is gebaseerd op het principe van integrale sturing. Het methodisch kader bestaat uit het integraal definiëren van drie essentiële besturingscomponenten, die de basis vormen voor de managementinformatiebehoefte van uw organisatie.

Plan-Do-Check-Act-cyclus

Sophiq sluit aan op de Plan-Do-Check-Act-cyclus om de besturingsfilosofie van een organisatie te borgen. Deze cyclus wordt door iedere organisatie gehanteerd om de effectiviteit van de organisatie te toetsen.

Publicatie_Integrale sturing

14 valkuilen bij integrale sturing

Download onze tips over de 14 valkuilen van integrale sturing. Omzeil ze allemaal!

Publicatie_ECO Framework

ECO-Framework als basis voor integraal sturen en Business Intelligence

Datawarehouses, dashboards en rapportages garanderen geen control en zeker geen betere besturing van de organisatie. Hoe komt dat en hoe valt er wél het maximale rendement uit te halen?

Publicatie_Waardecreatie

Waardecreatie door te anticiperen op stakeholders belangen

Waardecreatie door inzet van informatie is mogelijk wanneer Business Intelligence op de juiste wijze wordt ingezet bij het besturen van de organisatie.

Transformatie in het Sociaal Domein

Zoekt u naar een manier om de transformatie in uw gemeente succesvol te maken?

Download hier de whitepaper: Transformatie in het Sociaal Domein van Haute Equipe!