Jan Sengers, strategisch adviseur bij gemeente Bergen op Zoom

‘De belangrijkste toegevoegde waarde van Sophiq is voor mij vooral overzichtelijke informatie op verschillende niveaus’ aldus Jan Sengers, strategisch adviseur bij gemeente Bergen op Zoom. ‘Zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau geeft Sophiq een duidelijke en visueel aantrekkelijke weergave van de veelheid aan informatie’.

‘Gemeente Bergen op Zoom is in 2011 gestart met Sophiq. In de eerste versie hebben wij gezamenlijk het Collegeprogramma op een overzichtelijke wijze in Sophiq opgenomen. Nu gebruiken wij Sophiq als sturings- en monitorinstrument voor het huidige Collegeprogramma / Collegeuitvoeringsprogramma. Daarbij kan iedereen met een account, digitaal of op papier, de actuele stand van zaken op strategisch, tactisch of operationeel niveau inzien’.‘Met alle doorontwikkelingen van Sophiq hopen we het over niet al te lange termijn uit te rollen naar meer gemeentelijke domeinen als de raadsplanning, planning & controlcyclus en project- en programmamanagement’.
‘Als ik Sophiq in één woord moet samenvatten is het ‘(over)zicht’. Door de diversiteit en veelheid van taken is het namelijk soms lastig om overzicht te houden. Met Sophiq creëren we tijdig en goed inzicht in het bereiken van de doelen van ons college. Daardoor zijn we, waar nodig, nog beter in staat om bij te sturen, gas te geven of te prioriteren’.Gemeente Bergen op Zoom