FAQ

1. Is Sophiq als oplossing niet te groot en te kostbaar voor mijn organisatie?

Beslist niet! Wij implementeren Sophiq voor grote en kleine opdrachtgevers. Het is een SaaS-oplossing waarmee ook organisaties met beperkte financiële en organisatorische resources een verantwoord groeipad krijgen naar een complete oplossing.

 • Gebruik van Sophiq voor integrale sturing kost gemiddeld 40% minder dan de implementatie van een traditionele Business Intelligence of datawarehouse-omgeving
 • Sophiq is gefaseerd implementeerbaar. Met andere woorden: u kunt uw tijdsinvestering in kleine overzichtelijke stappen doen

2. Betekent een keuze voor Sophiq een desinvestering in mijn huidige datawarehouse en rapportagevormen?

Niet noodzakelijk. Sophiq kan aangesloten worden op uw bestaande omgeving(en). U blijft dan rapporteren met uw oude rapportages die aan onze dashboards worden gekoppeld.

Indien gewenst kunt u er voor kiezen onze datawarehouse-generator in te zetten bij nieuwe ontwikkelingen of het verbinden van uw verschillende informatie-omgevingen als u die heeft.

3. Hoe borgt Sophiq acceptatie door gebruikers?

Acceptatie wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de informatie en het gevoel dat gebruikers hebben bij de applicatie. In Sophiq is daarom een controlespoor ingebouwd. Dit betekent dat bij alle stappen van de informatiebewerking controles uitgevoerd worden. Daar waar kwaliteitsproblemen geconstateerd worden, volgt een melding naar de verantwoordelijke. Mede door de gebruiksvriendelijke interface is Sophiq eenvoudig te gebruiken na een korte inleertijd.  

4. Hoe kom ik tot een businesscase waarmee ik mijn organisatie kan overtuigen?

Wij kunnen u ondersteunen bij het opzetten van een businesscase. Hieronder staan al enkele belangrijke baten die u heeft wanneer u werkt met Sophiq:

  Kwalitatieve baten:
 • Alle stuurinformatie heeft dezelfde basis, wat leidt tot één ondubbelzinnige versie van de waarheid
 • Bewaking van kwaliteit op één plek, wat leidt tot een grotere zekerheid dat de informatie correct is
 • Eenvoud en transparantie in rapporten. De business wordt daarmee optimaal geholpen bij het maximaliseren van productiviteit in de organisatie
  Kwantitatieve baten:
 • Maximaal faciliteren van gestelde doelen (bijvoorbeeld een verwachte verhoging van de omzet of het behoud van meer klanten)
 • Minder tijd nodig voor gebruikers bij het samenstellen van informatie (afname van kosten), dus meer tijd voor analyse en actie op verbeteren van de productiviteit (optimalisatie van organisatie)
 • Stabilisatie in aanlevering (hoge beschikbaarheid, lage incidentgraad), daarmee verlaging van adhoc (oncontroleerbare) beheerlasten
 • Betrouwbaarheid van cijfers, waardoor minder kans bestaat op onverwachte financiële risico’s. Overigens speelt hier ook steeds meer de compliance mee, in het kader van bestuursaansprakelijkheid
 • Flexibiliteit bij vernieuwingen en uitbreidingen (vooral belangrijk wanneer de organisatie groeit en verandert) waardoor de organisatie sneller kan anticiperen op externe veranderingen, bijvoorbeeld in de markt

5. Hoe helpt Sophiq bij kostenreductie en bezuinigingen?

Met Sophiq krijgt u inzicht in uw besturingsproces middels een eenvoudig te bedienen webapplicatie. U krijgt ook inzicht in de relatie tussen uw bestedingen en resultaten die u met deze bestedingen bereikt. Op basis daarvan kunt u beslissingen nemen om middelen (bestedingen) beter in te zetten, zodat uw resultaten verbeteren. Verantwoord bezuinigen vraagt om een goede onderbouwing. Die onderbouwing levert Sophiq met behulp van het besturingsmodel en de webapplicatie die dat model ondersteunt.

6. Hoe helpt Sophiq bij de verbetering van productiviteit?

Met Sophiq is het mogelijk om productiviteit gericht te verbeteren. Transparant inzicht in uw middelenbesteding in relatie tot het effect ervan, stellen u in staat om de juiste beslissingen te nemen en middelen (bestedingen) beter in te zetten. Met als doel om uw productiviteit en daarmee resultaten te verbeteren. Met het door ons geleverde besturingsmodel en de webapplicatie die dit model ondersteunt, krijgt u inzicht in de werkelijke productiviteit van uw organisatie.