Oplossingen

Templates

Samen met onze partners hebben we templates en sjablonen gemaakt. Het inrichten van uw plan in Sophiq is hierdoor voor iedereen uiterst eenvoudig en binnen een uur te realiseren!

Denkt u bij deze sjablonen bijvoorbeeld aan een basis projectopzet volgens de Grokit inclusief formulieren en dashboards.

Als u dat wenst helpt Approach u bij de implementatie van Sophiq en uw eventuele andere Business Intelligence vraagstukken.

Speciale oplossingen

Speciaal voor overheid en zorg hebben we in Sophiq al een aantal besturingsvraagstukken ingericht:

 • Sturing van gemeentelijke programma’s
 • Aansturing van gemeenschappelijke regelingen
 • Ketensturing voor de zorgdecentralisatie
 • Ketensturing integrale veiligheid
 • Aansturing van de PBG en JGZ voor de GGD
 • Aansturing GGZ organisaties volgens basis-ggz en zorgverzekeringswet.

Sophiq voor Gemeenten

Gemeenten

 • Grip op het collegeprogramma, minder verwarring minder ad-hoc vragen
 • Template programmasheets maken rapportageproces snel en overzichtelijk
 • Vereenvoudiging van de P&C cyclus
 • Overzicht over risico’s van uw gemeente
 • Beheersen van de zorginkoop en zorguitbesteding per januari 2015
 • Aansturing van programma inrichting gemeenschappelijke regeling

Start trial

Sophiq keten integrale veiligheid

Keten integrale veiligheid

 • Relaties zichtbaar tussen regionaal beleidsplan en integraal veiligheidsplan
 • Koppeling tussen integraal veiligheidsplan en uitvoeringsplannen
 • Eenvoudig verzamelen van informatie bij alle betrokken ketenpartners
 • Totaaloverzicht en aansturing per deelorganisatie
 • Operationele issues in relatie tot strategische doelen zichtbaar gemaakt

Start trial

Sophiq oplossing voor GGD

GGD

 • Sturing JGZ taken met indicatoren als bereik, productie en twee keer niet verschenen
 • Controle op zorg en veiligheidstaken zoals infectieziektebestrijding als TBC-bestrijding en seksuele gezondheid
 • Monitoring van de publieke gezondheidszorg taken als technische hygiënezorg, forensische geneeskunde en reizigersvaccinatie

Start trial

Sophiq oplossing voor GGZ

GGZ organisaties

 • Sturing en inzicht in de verschillende basis GGZ taken
 • Efficiënt rapporteren aan verschillende opdrachtgevers als gemeenten en zorgverzekeraars
 • Toetsing van kwaliteit en veiligheid
 • Monitoren transitie AWBZ naar WMO

Start trial

Probeer Sophiq nu

Probeer Sophiq geheel vrijblijvend!

Een trial stelt u in staat de kracht en mogelijkheden van Sophiq voor uw organisatie te onderzoeken.

 • 30 dagen gratis en vrijblijvend
 • Uw ontvangt meteen uw inloggegevens per mail
 • Direct aan de slag op basis van relevante voorbeelden uit uw branche
 • Ondersteuning van ons adviesteam
 • Na de trial slechts € 30,- per gebruiker per maand

Klik hier en ontvang meteen uw inloggegevens per mail!