Product

Uw besturende proces volledig ondersteund met Sophiq

 • Maak snel concrete plannen samen met uw collega’s
 • Verantwoord zo efficiënt mogelijk en borg belangrijke inzichten
 • Monitor voortgang van plannen vanuit een helder overzicht
 • Stuur bij op basis van vastgelegde besluiten
Sturing op basis van de PDCA-cyclus
Plan: Visualiseer relaties tussen doelen en middelenbesteding
Do: Stroomlijn rapportageprocessen en bespaar tijd
Check: Krijg overzicht, inzicht en bevorder samenwerking
Act: Evalueer, leer, stuur op risico’s en benefitsDe volgende functionaliteiten van Sophiq helpen u verder:

Sophiq: Doelenbomen, plannen direct inzichtelijk. Het systeem vraagt u die informatie die nodig is.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Doelenbomen, plannen direct inzichtelijk

Het systeem vraagt u direct die informatie die nodig is.

 • Leg relaties tussen doelen, inspanningen en budget
 • Prioriteer doelstellingen en inspanningen
 • Definieer KPI’s en business rules en stel maatstaven vast
 • Beleg verantwoordelijkheid en eigenaarschap
 • Identificeer de werkelijke informatiebehoefte!

Sophiq: Uw status in een oogopslag.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Uw status in één oogopslag

Woorden en cijfers gecombineerd, alles wat u nodig heeft om te besluiten in één overzicht bij elkaar.

 • Verkrijg direct inzicht in de prestaties op afgesproken KPI’s
 • Vorm uw oordeel op basis van KPI’s en gegeven toelichtingen en bepaal interventies
 • Neem direct actie naar betrokken stakeholders
 • Analyseer de ontwikkeling van kengetallen en verantwoording

Sophiq: Exporteer de prestatiegegevens naar een Word-document.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Alle prestatiegegevens bij elkaar

 • Koppel bestaande systemen om gegevens automatisch te laden
 • Importeer losse registraties snel en eenvoudig handmatig
 • Vraag aanvullende informatie op door op maat te maken standaardformulieren
 • Valideer ontvangen informatie alvorens deze beschikbaar te stellen
 • Beleg goedkeuring van voortgangsrapportages expliciet in de organisatie
 • Exporteer prestatiegegevens met context naar een Word-document

Sophiq: Prestatiegegevens aangevuld met context en analyse. Snel rapporteren met radio buttons mogelijk, aangevuld met een verklarende tekst.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Prestatiegegevens aangevuld met context en analyse

Snel rapporteren met radio buttons mogelijk, aangevuld met een verklarende tekst.

 • Meten op basis van een kwalitatief verifieerbaar oordeel als alternatief voor kengetallen
 • Vraag om een toelichting en oordeel als verrijking en context
 • Borg relevante kennis en ervaring over de totstandkoming van prestaties

Sophiq: Continu overzicht over de uitnutting van middelen in relatie tot de planning.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Inzet van middelen

Continu overzicht over de uitnutting van middelen in relatie tot de planning.

 • Uitnutting van alle inspanningen samen in één overzicht
 • Bekijk voor alle inspanningen de geplande, reeds ingezette en de nog verwachte kosten en uren
 • Krijgt inzicht in (verwachte) onder- of overbesteding van inspanningen individueel en het project of programma als geheel

Sophiq: Doelen en inspanningen operationeel belegd in taken.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Doelen en inspanningen operationeel belegd in taken

Laat uw plannen landen in uw organisatie.

 • Maak plannen operationeel door toevoegen van taken aan doelen en inspanningen
 • Beleg de uitvoering van taken bij betrokkenen en stuur op de uitvoering
 • Monitor de uitvoering van taken en verwerk dit in formele voortgangsrapportages
 • Bewaak de eigen taken en voortgang op overige relevante taken

Sophiq: Besluiten inzichtelijk en geborgd. Ieder besluit wordt direct gekoppeld aan een onderwerp uit de doelenboom en krijgt een eigenaar.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Besluiten inzichtelijk en geborgd

Ieder besluit wordt direct gekoppeld aan een onderwerp uit de doelenboom en krijgt een eigenaar.

 • Vertaal uitzonderingen op het plan naar te nemen maatregelen
 • Borg aanpassingen op het plan in formele besluiten
 • Beleg eigenaarschap over aanpassingen op het plan
 • Maak veranderingen in het plan transparant en herleidbaar
 • Maak betere plannen door inzicht in eerdere besluiten

Sophiq: Focus op belangrijke deadlines. Planning van alle relevante doelen, inspanningen en taken in één overzicht.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Focus op belangrijke deadlines

Planning van alle relevante doelen, inspanningen en taken in één overzicht.

 • Plan realisatie van doelen en inspanningen
 • Communiceer planningen en deadlines aan betrokkenen
 • Maak planningsdruk inzichtelijk en focus op urgente zaken

Sophiq: Stakeholders en mijlpalen in beeld. Krijg inzicht in de mijlpalen en stakeholders van uw plannen.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Stakeholders en mijlpalen in beeld

Krijg inzicht in de mijlpalen en stakeholders van uw plannen.

 • Toets het totale plan op planning en mijlpalen
 • Identificeer conflicten en onvolkomenheden in toewijzing van verantwoordelijkheden
 • Bekijk het plan en de voortgang voor een specifieke stakeholder

Sophiq: Alle indicatoren in één oogopslag. Monitor alle indicatoren die voor u van belang zijn.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Alle indicatoren in één oogopslag

Monitor alle indicatoren die voor u van belang zijn.

 • Bekijk de gedefinieerde indicatoren op doelen en inspanningen in het plan
 • Monitor prestaties op basis van KPI’s, hun stoplichten en waarden
 • Evalueer de ontwikkeling van indicatoren ten opzichte van de vorige periode

Hoe verder?

Door het hele land verzorgen wij voorlichtingsbijeenkomsten.
U kunt ons natuurlijk ook bellen voor het maken van een afspraak. Wij komen dan graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.