Sociaal Domein

Met ingang van 1 januari 2015 bent u als gemeente binnen het sociaal domein verantwoordelijk geworden voor de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding en participatie. Dit gaat gepaard met forse taakstellingen op financieel gebied, zorgkwaliteit voor inwoners én een transformatiedoelstelling.

  • Vliegt uw organisatie iedere decentralisatie als losstaande procesverstoring aan?
  • Heeft u moeite grip te houden op levering van de zorg, kwaliteit en middelenbesteding?
  • Is innovatieve zorg en slimmer werken vooralsnog ondergeschikt aan zorg leveren?

Partner Haute Equipe heeft in Sophiq een aansturingsmodel gemaakt.
Dit model geeft u integraal grip op Jeugdzorg, WMO en participatie.

Wilt u de samenhang tussen de decentralisaties benutten?
De aanpak van Haute Equipe gemaakt in Sophiq biedt u een basisoplossing met ruimte voor uw lokale situatie en de maatschappelijke doelen die u wenst te bereiken!
Wij helpen u snel op gang op een investeringsvriendelijke manier.

Zoekt u naar een manier om de transformatie in uw gemeente succesvol te maken?

Download hier de whitepaper: Transformatie in het Sociaal Domein van Haute Equipe!

Special Interest Group sociaal domein
Samen met de Round Tables Community heeft Sophiq een Special Interest Group Sociaal Domein opgezet. Deze groep heeft als doel alle expertise van dit domein bij elkaar te laten komen. Autoriteit in deze groep is Ray Geerling, al ruim 30 jaar adviseur en interim manager in het Sociaal Domein.

Ook samen met Ray en andere experts innovatie realiseren?
Bekijk hier ons programma.

Sociaal Domein Sophiq

Het aansturingsmodel voor het Sociaal Domein