Trial

U hoeft ons niet te geloven, probeer zelf Sophiq 30 dagen en ervaar de voordelen!

De voordelen van Sophiq:

  • Inzicht in uw bedrijfs- en besturingsmodel
  • Snel signaleren van verstoringen
  • Efficiënte informatievergaring en -verwerking
  • Ondersteuning bij rapportages en verantwoording
  • Snel structurele besparing op uw begroting
  • Afname van de arbeidsdruk

Probeer Sophiq geheel vrijblijvend!

Een trial stelt u in staat de kracht en mogelijkheden van Sophiq voor uw organisatie te onderzoeken. Vraag een vrijblijvende trial aan en ervaar zelf hoe Sophiq helpt uw organisatie slagvaardig te besturen en besluiten te nemen op basis van duidelijk en ondubbelzinnig inzicht.

Sophiq overzichtelijk dashboard

Inzicht dus betere besluiten

Duidelijk inzicht in de bedrijfsvoering en besturende processen voorkomt begripsverwarring bij gebruikers. Sophiq maakt gezamenlijke besluitvorming en sturing mogelijk. Geen losse rapportages of betekenisloze dashboards en cijfers meer! U stuurt met elkaar op basis van een eenduidig beeld en heldere onderlinge afspraken. Het leidt tot betere besluiten, aanzienlijke tijdwinst en een verhoogd rendement.

Sophiq_product_signaleren

Signaleren van verstoringen

Sophiq signaleert snel als er in de workflow verstoringen optreden en detecteert processen die niet bijdragen aan de ondernemingsdoelstellingen. Zo houdt u uw organisatie scherp en blijven alle inspanningen gericht op de succesvolle uitvoering van uw strategie.

Sophiq_product_informatie

Efficiënte informatievergaring en -verwerking

Naast het inlezen van cijfers stellen rapportageformulieren u in staat contextuele informatie in samenhang bij elkaar te brengen. Voortgangsinformatie, verzuiminformatie, meningen van klanten of informatie van leveranciers verzamelt u in een handomdraai. Deze informatie wordt direct gekoppeld aan de ingelezen cijfers zodat u goed totaalbeeld krijgt van de performance en eventuele oorzaken van het achterblijven daarvan.

Sophiq_product_ondersteuning

Ondersteuning bij rapportages en verantwoording

Omdat alle informatie eenduidig wordt opgeslagen in Sophiq kunt u er op allerlei manieren profijt van hebben. Denkt u bijvoorbeeld aan het automatisch genereren van documenten. Daarmee bespaart u veel tijd bij het realiseren van formele rapporten en het afleggen van verantwoording.

Sophiq_product_besparen

Snel structurele besparing op uw begroting

Werken met Sophiq betekent: prioriteiten stellen, risico’s monitoren en ruim op tijd kunnen handelen voordat die risico’s reële bedreigingen worden! Sophiq zet aan tot continue verbetering. Het voorkomen van uitloop en risico’s leidt snel tot een structurele besparing op uw budget van 3 tot 5%.

Sophiq_product_arbeidsdruk

Afname van de arbeidsdruk

Dankzij het gezamenlijke en integrale inzicht in de hele organisatie verliest u minder tijd aan discussies, verlopen vergaderingen efficiënter en bent u minder tijd kwijt aan het opstellen van rapporten. Kortom: Sophiq draagt ook bij aan afname van de werkdruk.